Tuesday, 27 March 2012

Doa Malam 2

        Allah, Bapa kami yang ada di surga, pada malam hari ini, kami menghadap Engkau. Kami mengucap syukur atas penyelenggaraan-Mu pada siang hari tadi. Bapa, kami sadar bahwa kami manusia lemah. Maka berilah kami hati yang tulus dan jujur untuk melihat dan membuka kekurangah-kekurangan kami dihadapan-Mu. Berilah kami karunia tobat agar dapat menyesali semua dosa kami dengan tulus.

Pemeriksaan batin, disusul Doa tobat: no. 25, 26, 229.

     Bapa, kami berterimakasih karena rahmat pengampunan yang telah membebaskan kami dari kuasa kegelapan. Dalam sukacita pengampunan ini kami teringat akan semua orang yang hidupnya masih dikuasai kegelapan. Utuslah Putra-Mu ke tengah mereka sebagai terang sejati yang menghalau kegelapan; semoga mereka semua terbuka untuk menerima terang Putra-Mu, dan Kau masukkan ke dalam kerajaan terang.
        Ya Bapa, berilah kami hati yang damai dan malam yang tenang. Apa pun yang terjadi, semoga kami percaya dan pasrah pada kebijaksanaan-Mu. Semoga esok pagi kami boleh bangun dengan tenaga dan semangat yang baru untuk memuji Engkau. (Amin.)


Sumber : Puji Syukur nomer 81

2 comments:

Bams Widiyanto said...

Ijin sharing di FB. Thx.

Andreas Aditya said...

oke oke oke :)

Post a Comment